Staten avslår, men kommunen kan doble driftsmidlene