• Øyvind Angelsen i Filadelfia musikkskole vil ha så mange elever som mulig. Undervisningen foregår blant annet her i menighetens lokaler i Marvika. FOTO: Torgeir Eikeland

Gir kulturskolen konkurranse

Kristiansand kulturskoles ventelister er mer enn halvert. Skolen merker konkurransen fra stadig flere private tilbud.