• Styreleder Ansgar Gabrielsen (t.v.) slår fast at man må så for å høste. Cultiva-direktør Erling Valvik er helt enig. FOTO: Torgeir Eikeland

Vedtok å bruke 130 millioner kroner

Cultiva planlegger å betale ut 130 millioner kroner de neste fire årene. Ungdomskilden og Cultiva Express junior er to av nysatsingene.