Quart-økonomien gås etter i sømmene

Quartfestivalens økonomi og drift granskes nå av Stiftelsestilsynet. Det er begjært innsyn i samtlige styreprotokoller for de fire siste årene.