Ei litt kjørr bok

Ei barnebok om ungene til 13 ulike dyrearter i Dyreparken i Kristiansand er vellykket som fotobok, mindre spennende tekstlig.