• FINNER PÅ MYE TULL: Bram (Coen van Overdam), mamma (Katja Herbers) og tusen isoporkuler. FOTO: Bos Bros

Skole for livet