• DSCF0413.JPG FOTO: Privat

Søgne barne- og ungdomsteater fikk kulturpris

Fikk pris av kommunen for enormt engasjement og innsats.