• DELER UT MILLIONER: Kirsten Bonnén Rask har delt ut snaue 2,4 millioner kroner i støtte til kortfilm og dokumentarer til nå i år. Nå blir det midlertidig stopp i tildelingene fram til høsten. FOTO: tore-andré baardsen

Søknadsrush til filmsenteret

Sørnorsk filmsenter opplever en eksplosjon i søknad etter støtte til filmprosjekter på Sørlandet og i Telemark. Nå må senteret stoppe tildelingene midlertidig fram til høsten.