Divisjonsmusikken og Symfoniorkesteret under felles fane?