Hun leder et 25-års jubilerende litteraturlag som sliter, men Kari Mørk har ikke tenkt å gi seg.