Agderkirken - rom for endringer i tro og mentalitet fra middelalder til i dag