- Over 30 millioner sølt vekk

Vidar Kleppe vil at bystyret skal sette i gang en offentlig granskning av Quartfestivalen