Slutt mellom Thom Hell og Marit Larsen

Forholdet varte tre år.