• FOTO: Reidar Kollstad

Orkester Norden kommer

Fram til 2012 skal Nord-Europas beste unge musikere ha tilhold i Kristiansand. I går ble prosjektet høytidelig presentert for publikum.