Ann Iren Buans verk Hendene våre rakner (2021) er montert i taket på Kunsthallen. På fondveggen ser vi pastellen I den fiolblåtimen søker jeg hjemover (2021). Ann Iren Buans verk Hendene våre rakner (2021) er montert i taket på Kunsthallen. På fondveggen ser vi pastellen I den fiolblåtimen søker jeg hjemover (2021). Foto: Tor Simen Ulstein

Sterke kunstnerskap i Kunsthallen