• KUTTER: Aslak Brekke og Stiftelsen Arkivet kan bare glemme å bygge ut med det første. FOTO: odd inge uleberg

Stiftelsen Arkivet må kutte

Stiftelsen Arkivet må innstille prosjekter og legge ansettelser på vent fordi staten ikke øker bevilgningen på 6,6 millioner kroner.