• Fra "Lego®filmen". FOTO: Courtesy of Warner Bros. Pictures

Halvårsrapporten

Første halvdel av filmåret 2014 har vært et godt filmhalvår.