• Her på Skomrak ble det sist høst gjort betydningsfulle steinalderfunn. FOTO: Kim Bredesen

Sjeldne steinalderfunn i Lyngdal

I Skomrak, i Lyngdal kommune er det gjort sjeldne funn av boligstrukturer, rav, pilspisser og diabasøkser fra steinalderen. Dette tyder på at Skomrak kan ha vært et sentrum i steinalderen.