• Rådmann Ragnar Evensen (t.h.) har fått i oppdrag fra ordfører Harald Furre (H) og bystyret å legge fram et forslag om hvordan offentlige driftsmidler til Kunstsilo kan dekkes inn. Her er de på bystyrets budsjettmøte 19. desember. FOTO: Kjetil Reite

Ber bystyret om mer til Kunstsilo

SKMU mangler driftsmidlene som kan utløse Cultivas byggetilskudd. Til våren blir bystyret bedt om å bidra med mer til Kunstsilo.