• Jan Grue FOTO: Forlaget

Tankevekkande om å vere annleis

Grue fortel nøkternt og usentimentalt om å leve «..et liv som ligner deres».