150.000 til barnefilm- festivalen

Kultur— og kirkedepartementet bevilger 1,5 millioner kroner i tilskudd til sju filmfestivaler i 2007.