• FOTO: filmweb

Sex, vold og nå røyk

Yngre filmseere i USA skal nå skjermes fra mer enn sex og vold. USA innfører røykesensur.