Sterkt om å leve med eit barn som er annleis

Ei av dei beste og ei av dei viktigaste bøkene i haust.