• SPRÅGBOG: Denne boga vil jo ikke noe an’t enn å vere lekker. Og det holder ikke hvis en ska’ redde de blaude konsonantane, mener anmelderen. FOTO: Kjartan Bjelland

Lettvint pirk på overflada

Denne boga vil jo ikke noe an’t enn å vere lekker. Og det holder ikke hvis en ska’ redde de blaude konsonantane.