Elegant elendighet

Hvor mye skakkjørt liv kan skjules bak en elegant fasade?