David Hasselhoff blir Kaptein Krok

Skuespiller David Hasselhoff går fra jobben som sjef for badevaktene i «Baywatch», men holder seg til sjølivet når han ikler seg rollen som en taus Kaptein Krok.