- Jeg burde oppgitt navnet på kunstneren

— Jeg oppga ikke navnet på kunstneren i sakspapirene. Det burde jeg ha gjort, erkjenner avdelingsleder Per Kjelsaas i Ingeniørvesenets vei- og prosjektavdeling.