• PÅ HJEMMEBANE: Alf Krogh Holt hadde et levende og sterkt forhold til de store mestere, forteller Leonard Rickhard om Tvedestrand-kunstneren som selv er blitt glemt i kunsthistorien. Nå hedrer han sin gamle læremester ved å komponere en sommerutstilling i Forvaltergården i hans barndoms gate. FOTO: Kjartan Bjelland

Rickhard trekker ukjent maler fram i lyset

For 50 år siden banket 18 år gamle Leonard Rickhard på døren til maleren Alf Krogh Holt i Tvedestrand. Møtet satt varige spor, og nå hedrer Rickhard sin inspirator ved å lage en utstilling i hjembyen.