Paris involvert i ny «hit and run»

Denne gangen var det en fotografs fot som fikk unngjelde.