Sjikanert etter «Skaperen»

Mona Harbak fikk slibrig telefon mens hun var på TV.