Kamp om Mikkel

Både Kari og Eivind ville ha Mikkel som medhjelper i «Farmens» utfordrerkamp. Kari fikk ikke sameassistanse og måtte dermed reise.