Sting og Elvis til operaen

Sting og Elvis Costello tester lungekapasiteten og stemmebåndene som operasangere i Paris.