Flytter Eggum-konsert

På grunn av dårlig værutsikter flyttes Jan Eggum-konserten til Kick.