Priser til «Grey's»-gjengen

Priser deles ut i USA, selv om den røde løperen mangler.