• FOTO: TORGEIR EIKELAND

30 000 til opplæring av jenter

Kulturstyret har behandlet 76 søknader om tilskudd til kunst og kulturformål og blant annet gitt AKKS Kristiansand 30 000 kroner til musikkopplæring for jenter.