• FOTO: Kristin Ellefsen

Dyr restart på Hove

Hove Republic, som overtok driften av Hove-festivalen i 2009, gikk med 6,5 millioner kroner i underskudd i oppstartåret.