Barndom utan frykt i fryktens tid

Vi har det sams, Arnhild Skre og eg, at vi vaks opp i etterkrigstida, men ho meiner det vanlege «etterkrigsbarn» er eit forskjønnande omgrep på vår generasjon.