• FOTO: Torstein Øen

På MySpace-toppen i sør

Kniver om plass: Det er rift om MySpace-toppen blant kristiansandsartistene.