• Kunstner Per Kristian Nygård har laget fabeldyr med kaninhoder, pupper og penis. Slik mener han at han kan unngå kjønnsspørsmålet, og la gesten overgivelse komme tydeligere fram. FOTO: Reidar Kollstad

- Ja, det er litt barnslig

Per Kristian Nygård fra Arendal har laget fabeldyr med begge typer kjønnsorgan. Utstillingen har fått navnet "Overgivelser".