Candi Staton: His hands.

Det er 24 år siden den 66 år gamle soulsangeren Candi Staton ga ut plate på verdensmarkedet. Etter å ha vært stor på 70-tallet, spesielt i USA, har hun brukt mye av sin tid på sin på religion.