• Jens Olai Justvik som predikanten og sangevangelisten Einar Leif, foran mannskoret Øya, gestaltet av mannskoret Gaasehud. FOTO: Thomas Hegna

Gammeldags «Fellesbasar» for fulle hus

«Fellesbasaren» bør etterfølges av ramsalt religionskritikk på regionens hovedscene for musikk og teater.