Kierkegaard for vår tid

Kierkegaard taler stadig til det moderne menneske, viser Trond Berg Eriksen oss i sin bok.