• NY ROMAN: Ahern er utdanna journalist og orda flyt lett. For lett? FOTO: Lien, Kyrre

Lettbeint underhaldning

Ahern er utdanna journalist og orda flyt lett. For lett?