• NYSKAPENDE: Samarbeidet mellom Kjell Nupen (til v.), dronning Sonja og Ørnulf Opdahl har resultert i en stor kunstpris som deles ut for første gang torsdag. Her er de tre fotografert under et arbeidsmøte i fjor sommer. FOTO: Torstein en

Dronningen skaper kunstpris på 400.000

Samarbeidet mellom dronning Sonja, Kjell Nupen og Ørnulf Opdahl resulterer i en helt ny kunstpris på 400.000 kroner som deles ut for første gang torsdag kveld.