– Når de siste kraftsalvene i «O helga natt» fyller hele det svære rommet, er kvelden å anse som fullbrakt