Nesten i eliteklassen

Høgt spenningsnivå gjennom heile boka.