• IKKE FORNØYD: Lederen for Sørnorsk filmsenter, Kirsten Bonnén Rask, mener tildelingene til det norske filmmiljøet burde kommet regionene mer til gode. FOTO: Lars Hoen

Status quo for Sørnorsk filmsenter

Til tross for storsatsing på norsk film, er støtten til Sørnorsk filmsenter redusert med 17.000 kroner.