• Odderøya er helt unik, og kan bli et kraftsenter i byen, sier kulturdirektør Stein Tore Sorthe. Både utvikling av kunstmiljøet, oppbygging av Vest-Agder-museet, og maritime kulturopplevelser er med i den nye strategien. FOTO: Lars Hoen

Odderøya sentral i ny kulturstrategi

Utvikling av kunst— og kulturmiljøene på Odderøya og i Kvadraturen står øverst på dagsorden i den nye kulturstrategien for Kristiansand som nå skal ut på høring.