- Kjente ikke til det

Lederen for Kristiansand Krf, Jørgen Kristiansen, kjente ikke til narkoomfanget som Hetland omtaler i boka si.