- Manageren doper Britney

Bitneys manager fnyser av den rettslige avgjørelsen om å holde seg unna.